Welkom bij Autrinsiek
expertise in autisme.

Autrinsiek - expertise in autisme is een vrijgevestigde eenmanspraktijk die Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis (ASS) en hun naastbetrokkenen. Naast een (vermoeden van een) ASS kan sprake zijn van een (vermoeden van een) lichte verstandelijke beperking, hoogbegaafdheid en/of andere bijkomende problemen of stoornissen. Autrinsiek - expertise in autisme heeft specifieke expertise op het gebied van ASS bij meisjes en vrouwen.

drs. Birgitta KoxLVVP gevisiteerd

Mevrouw drs. Birgitta C.A.M. Kox
GZ-Psycholoog (BIG) en Orthopedagoog-Generalist (BIG en NVO Kwaliteitsregister)

Gevestigd in Herkenbosch
Telefoon 06 50 60 69 05

Agenda cursussen

22-03-2023, 05-04-2023, 19-04-2023 en 10-05-2023 (Utrecht)
03-11-2023, 17-11-2023, 1-12-2023 en 15-12-2023 (online)

17-01-2023, 31-01-2023 en 14-02-2023 (Eindhoven)
09-05-2023, 23-05-2023 en 06-06-2023 (Utrecht)
01-11-2023, 15-11-2023 en 29-11-2023 (Utrecht)

13-05-2023

26-09-2023 en 10-10-2023

Bekijk volledige agenda

Overige informatie

Coronavirus

keyboard_arrow_down

In de praktijk worden de geldende richtlijnen van het RIVM (www.rivm.nl) in acht genomen. Hoe deze afspraken in de praktijk zijn uitgewerkt wordt vooraf met u besproken. U wordt bij binnenkomst gevraagd uw handen te desinfecteren, we schudden nog geen handen, houden graag nog gepaste afstand en er wordt gezorgd voor een goede ventilatie.

Bij verkoudheidsklachten, koorts of andere bij het Coronavirus passende klachten kan de afspraak niet in de praktijk doorgaan. Dit geldt ook tot minimaal vijf dagen (op voorwaarde dat u 24 uur klachtenvrij bent) na een positieve Corona (zelf)test. Wel is het mogelijk het gesprek telefonisch of via een beveiligde beeldbelverbinding te laten plaatsvinden.

Huisbezoeken vinden in overleg plaats.

Neemt u bij vragen of twijfel contact op met de praktijk.

Openingstijden en telefonische bereikbaarheid

keyboard_arrow_down

De praktijk is geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Telefoon 06 50 60 69 05

Wanneer de praktijk telefonisch niet bereikbaar is kunt u een voicemailbericht met naam en telefoonnummer inspreken. U wordt zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen vijf werkdagen, teruggebeld.

Vakantieperiode

keyboard_arrow_down

Geen vermeldingen.

Waarneming

keyboard_arrow_down

Wanneer de praktijk gesloten is vanwege vakantie of onverhoopt langer durende afwezigheid wordt dit op de website vermeld. Via de telefoon treft u een telefonisch ingesproken afwezigheidsbericht aan.

Voor de waarneming van de praktijk werkt Autrinsiek - expertise in autisme samen met Praktijk voor Psychologie en Pedagogiek Tijchon te Echt (telefoon 06 - 52 04 75 04).

Wachttijden (maart 2023)

keyboard_arrow_down

De wachttijd voor onderzoek en of behandeling is minimaal 40 weken. Vanwege deze lange wachttijd is de praktijk terughoudend om nieuwe cliënten aan te nemen of op een wachtlijst te plaatsen. Wel kan, indien gewenst, meegedacht worden over andere zorgaanbieders met een vergelijkbaar aanbod.

Na intake is er geen wachttijd tot de behandeling.

Voor actuele wijzigingen of aanvullende informatie over wachttijden, aanmelding, een eenmalig of kortdurend consultatie- en adviestraject kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u:

  • voor kinderen en jongeren tot 18 jaar contact opnemen met het sociale wijkteam in uw gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin of uw huisarts voor overleg over alternatieve zorgaanbieders.
  • voor volwassenen vanaf 18 jaar uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Meer informatie over zorgaanbieders in de GGZ (algemeen) kunt u vinden op de website www.kiezenindeggz.nl.