Cursussen

Postacademische cursus Autismespectrumstoornissen bij Kind en Jeugd

Het herkennen van de gedragskenmerken bij een autismespectrumstoornis (ASS) én het begrijpen en spreken van de ‘autistische taal’ zijn cruciaal in het kader van de diagnostiek, de behandeling en begeleiding. In deze cursus leer je de vertaalslag maken van gedrag naar autistisch denken. Je oefent diverse vaardigheden: om bij een vermoeden van een ASS de juiste vragen aan ouders/verzorgers te stellen, om observatie- en onderzoeksgegevens ten behoeve van de beeldvorming te analyseren en om een ASS beter te leren onderscheiden van andere ontwikkelings- en psychiatrische stoornissen. Verder is er in de cursus aandacht voor de veranderingen in de classificatie van ASS in de DSM-5-R.
Een goede beeldvorming biedt perspectief op een passende behandeling of begeleiding. Ook hier is in de cursus aandacht voor. We staan stil bij de invloed van een ASS op het gezin en het oudergericht werken. Daarnaast worden handreikingen gedaan voor behandeling, met aandacht voor het behandelen van co-morbide problemen of problemen in gedrag, het vormgeven van psychoeducatie en het leren van vaardigheden.
Kernthema’s in de cursus zijn: Gedragskenmerken van ASS bij jongens en meisjes, een andere manier van informatie verwerken, differentiaaldiagnostiek en co-morbiditeit bij ASS, diagnostische vaardigheden, behandeling en trainen van vaardigheden, ouderbegeleiding.

De cursus kent naast de vier bijeenkomsten ook e-learning activiteiten.

Organisatie:
PAO Psychologie, Nascholing en Opleiding

Docent:
Birgitta Kox

Data:
03-10-2024 (online), 17-10-2024 (Utrecht), 07-11-2024 (Utrecht), 21-11-2024 (online)

Plaats:
Utrecht / online

Meer informatie