Tarieven en vergoedingen

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Vanaf 1 januari 2015 wordt de psychologische hulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoed door de woongemeente waar het kind staat ingeschreven. Vergoeding vindt plaats vanuit de wet op de Jeugdhulp.

Contracten gemeenten
Autrinsiek – expertise in autisme heeft contracten afgesloten met de gemeenten in:

  • Midden-Limburg: Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw, Leudal, Weert en Nederweert;
  • Noord-Limburg: Peel en Maas, Horst aan de Maas, Beesel, Venray, Bergen en Gennep.

Vergoedingen
De facturen voor verleende jeugdhulp worden rechtstreeks via de praktijk bij de woongemeente waar uw kind staat ingeschreven ingediend. Hiervoor dient de praktijk persoonsgegevens aan te leveren bij de betreffende woongemeente, waaronder naam, adres, woonplaatsgegevens, geboortedatum en BSN van het kind, type zorgproduct en verwijzer. Dit is in de wet op de Jeugdhulp zo geregeld.
Indien het kind vanaf 12 jaar en of ouders/verzorgers als wettelijk vertegenwoordiger(s) géén toestemming geven voor het aanleveren van deze gegevens aan de woongemeente, kan en zal de woongemeente niet tot vergoeding overgaan en de praktijk de behandeling niet bieden. U kunt er dan wel voor kiezen de kosten voor de behandeling zelf te betalen.
Jongeren tussen de 12 en 16 jaar hebben vanwege de WGBO het recht om mee te bepalen of gegevens over hen aan derden mogen worden verstrekt. Jongeren van 16 jaar of ouder hebben het recht om zelfstandig te bepalen of zij akkoord gaan met het aanleveren van deze gegevens aan hun woongemeente.