Expertises

Visie

ASS kennen een verscheidenheid aan uitingsvormen. Soms direct zichtbaar, soms meer verborgen. Een andere manier van informatie verwerken ligt aan de basis. Als gevolg van deze andere manier van informatie verwerken kunnen mensen met een ASS op eenzelfde situatie anders reageren dan mensen zonder ASS. En omgekeerd. Om samen op te kunnen trekken in het gezin, op school, in het werk, de dagbesteding en de vrije tijd is het belangrijk elkaar te kunnen verstaan en begrijpen.

Diagnostisch en beeldvormend onderzoek kunnen duidelijkheid geven over deze andere manier van informatie verwerken bij ASS. En voor zowel de persoon met een ASS als zijn of haar omgeving handvatten bieden om zichzelf en de ander beter te begrijpen. Waardoor optimale ontplooiingskansen kunnen worden geboden.

In de behandeling staan centraal:

  • Duidelijkheid, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid.
  • De socratische dialoog: het stellen van vragen om zicht te krijgen op onderliggende ‘andere’ betekenissen en om de cliënt zelf tot nieuwe inzichten of oplossingen te laten komen.
  • Context-leren: aan de hand van door de cliënt (en het netwerk) ingebrachte alledaagse situaties wordt uitleg gegeven over ASS, worden vaardigheden vergroot en problemen in gedrag verminderd.
  • Oplossingsgericht werken: denken vanuit mogelijkheden en vaardigheden en in oplossingen (wat werkt en waarom).
  • Het inzetten van de ervaringskennis van de cliënt, ouders en partner naast de professionele kennis.
  • Partnerschap en evenwaardigheid als gesprekspartners.