Expertises voor cliënten

Diagnostisch en Beeldvormend onderzoek

Wanneer sprake is van een vermoeden van een ASS kunt u bij Autrinsiek - expertise in autisme terecht voor diagnostisch onderzoek. Beeldvormendonderzoek brengt de behoeften, kwetsbaarheden en vaardigheden van de persoonmet een ASS in kaart. Naast de beschermende en belemmerende factoren in deomgeving. Op basis waarvan handelingsgerichte adviezen kunnen worden gegeven.

Beeldvormend onderzoek kan worden ingezet wanneer sprake is van moeilijk begrepen gedrag thuis of op school. Er vragen zijn over het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau, de emotionele draagkracht of het sociale snapvermogen van een kind, jongere of volwassene. Of wanneer er vragen zijn over zijn of haar intellectuele vaardigheden en daarmee of er sprake is van overvraging.

Diagnostisch en beeldvormend onderzoek kunnen bestaan uit:

  • Gesprekken met de cliënt en of ouders/verzorgers over de ontwikkelingsgeschiedenis van de cliënt.
  • Gesprekken met de cliënt, ouders/verzorgers en of partner over het huidige gedrag en functioneren van de cliënt.
  • Neuropsychologisch onderzoek om een beeld te krijgen van de manier waarop (sociale) informatie wordt verwerkt, de belevingswereld en of persoonlijkheid van de cliënt.
  • Intelligentieonderzoek.
  • Afnemen van vragenlijsten.
  • Observatie op school, de dagbesteding, in de woongroep en of de thuissituatie.

De bevindingen uit het onderzoek worden met de cliënt en of ouders/verzorgers of partner besproken tijdens het adviesgesprek. Ook worden adviezen en handvatten aangereikt, naast een eventueel advies voor verdere hulp. Afhankelijk van de bevindingen kan deze hulp in de praktijk geboden worden. Is dit niet mogelijk dan wordt samen gekeken waar de cliënt en naastbetrokkenen het beste voor verdere hulp terecht kunnen.
Indien gewenst kunnen de bevindingen ook samen met de cliënt en of ouders op school, de dagbesteding, in de woonvoorziening of werksetting besproken worden.