Klachten en geschillen

Klachten en geschillen

Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan. Bent u niet (helemaal) tevreden over het verloop van uw behandeling of hoe u bejegend bent, laat het mij weten. Ik ga graag met u in gesprek, zodat we er samen uit kunnen komen of een oplossing kunnen vinden.

Het kan zijn dat u, ondanks ons gesprek, niet (helemaal) tevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt voeren met een onafhankelijk persoon erbij. Dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris of met een vertrouwenspersoon jeugdhulp. Deze personen zijn volkomen onafhankelijk en kunnen u ondersteunen bij uw vragen en of het indienen en verder afhandelen van uw klacht.

Klachten- en geschillenregeling
Birgitta Kox is als lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP) aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling en voldoet daarmee aan de vereisten binnen zowel de Jeugdwet (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar) als de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) (voor volwassenen en voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die de zorg zelf of door ouders betalen). Klik hier voor meer informatie over de klachten- en geschillenregeling van de LVVP.

College van Toezicht NVO
Komen we er samen na een gesprek niet op een voor u bevredigende manier uit, dan kunt u ook contact opnemen met mijn beroepsvereniging de NVO. De NVO ziet toe op de uitvoering van de beroepsethiek en beroepscode en voorziet tevens in een klachtenregeling. Hoe u een klacht kunt voorleggen aan en indienen bij het College van Toezicht van de NVO kunt u hier lezen.

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (wet BIG)
Op grond van de wet BIG vallen GZ-psychologen en Orthopedagoog-Generalisten onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u hier.