Tarieven en vergoedingen

Zelf betalen of vergoeding via PGB

Wanneer u besluit een onderzoek, behandeling of de gesprekken zelf te betalen is er geen verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist of een zorgtoewijzing van het CJG of sociale wijkteam in de woongemeente waar uw kind staat ingeschreven nodig.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Het tarief voor een gesprek is EUR 115,00 per uur (consult van 60 minuten). Voor cliënten aangemeld vóór 01-01-2023 is dit EUR 107,50 per consult van 60 minuten. Ook de tijd voor voorbereiding, verslaglegging, het schrijven van brieven en overleg met voor de behandeling relevante derden wordt in rekening gebracht. De kosten voor deze indirecte tijd bedragen EUR 115,00 per 60 minuten. Voor cliënten aangemeld vóór 01-01-2023 is dit EUR 107,50 per 60 minuten.

Voor kinderen en jongeren woonachtig in gemeenten waar de praktijk geen contracten mee heeft is het ook mogelijk de zorg (gedeeltelijk) te vergoeden via een PGB. Dit is enkel mogelijk wanneer het CJG of sociale wijkteam van de woongemeente waar het kind staat ingeschreven hier mee instemt en een toewijzing voor afgeeft.

Volwassenen vanaf 18 jaar
Het tarief voor een gesprek of consult (niet-basispakketzorg consult) is EUR 124,16 per uur. Dit tarief geldt voor alle aan het consult bestede tijd. Dus zowel voor de directe tijd (het gesprek), als de indirecte tijd (waaronder voorbereiding, verslaglegging en schrijven van brieven). Het tarief is 100% van het door de NzA vastgestelde maximumtarief voor niet-basispakketzorg consult.