Crisis

Crisishulp

De praktijk voorziet niet in crisishulp. Er kan geen behandeling worden geboden aan cliënten met crisisgevoelige problematiek of cliënten die regelmatig in een crisis of crisissituatie komen.

Een cliënt die al in de praktijk in behandeling is, kan bij een ontstane crisissituatie tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur) met de praktijk contact opnemen om te bespreken wat de best passende aanpak op dat moment is.

Bij afwezigheid of in geval er buiten kantooruren, 's avonds, 's nachts of in het weekend een acute hulpvraag of crisissituatie ontstaat, is het aan te raden dat u direct contact opneemt met uw huisarts of de huisartsenpost.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit de regio Noord-, Midden- en Zuid-Limburg kan bij een ontstane crisissituatie ook 24/7 contact worden opgenomen met het integrale crisisteam Noord- en Midden-Limburg of Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg.

Telefoonnummers

Huisartsenpost Midden-Limburg, locatie Roermond
0475 - 771771

Huisartsenpost Midden-Limburg, locatie Weert
0495 - 677677

Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg
0900 - 8818

Integraal crisisteam Noord- en Midden-Limburg
043 - 6045777

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg
043 - 6045777