Expertises voor cliënten

Behandeling

Wanneer sprake is van een ASS bij u zelf, uw kind, uw broer of zus, uw ouders en of uw partner kunt u bij Autrinsiek - expertise in autisme terecht voor behandeling.

Behandelingen die binnen de praktijk worden geboden zijn onder andere:

  • Therapeutische psychoeducatie.
  • Ouderbegeleiding.
  • Het adviseren van ouders en school in de dagelijkse omgang met het gedrag van het kind of de jongere (opvoedkundige advisering).
  • Individuele steunende en structurerende gesprekken.
  • Verbeteren en uitbreiden van sociale, communicatieve en emotie regulatie vaardigheden, in combinatie met aandacht voor de ASS en identiteitsontwikkeling.
  • Partnergesprekken met accent op psychoeducatie en communicatie.

Autrinsiek - expertise in autisme biedt geen psychotherapie, cognitieve- of gedragstherapie.

Naast behandeling kan advies worden gegeven aan belangrijke personen in het netwerk van de cliënt met een ASS, zoals op school, binnen de dagbesteding, in de woonvoorziening of de werksetting. Uiteraard altijd in samenspraak met en met toestemming van de cliënt zelf en of de wettelijk vertegenwoordigers.