Expertises voor professionals

Supervisie

De praktijk biedt supervisie in het kader van de:

  • Opleiding tot GZ-psycholoog.
  • Opleiding tot Orthopedagoog-Generalist (vrije ruimte).
  • (Her)registratie SKJ (vrije ruimte).
  • Of op eigen initiatief.

Werkwijze
Na een eerste telefonische inventarisatie wordt gestart met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden de verwachtingen en leerdoelen besproken, naast praktische en formele zaken als het aantal sessies, de duur van de sessies, de wijze waarop deze invulling worden gegeven en het tarief. Op basis van deze afspraken wordt een supervisiecontract opgesteld.

Supervisie kan individueel of in groepen van maximaal vier deelnemers worden aangeboden.

Individueel wordt over het algemeen uitgegaan van dubbelsessies van 90 minuten. Voor groepen wordt uitgegaan van sessies van maximaal 120 minuten.

Meer informatie
Voor meer informatie en tarieven kunt u contact opnemen met Birgitta Kox.