Cursussen

Jaarlijks congres Coping en Veerkracht – editie 2024

Tijdens dit congres zullen verschillende sprekers coping en veerkracht vanuit diverse perspectieven belichten. In één van de lezingen staat coping bij mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) centraal. Stress en een overvol brein lijken soms een symptom of life bij mensen met autisme. Als gevolg van onduidelijkheden en onvoorspelbaarheden, een te groot appel op kunnen (capaciteiten) in plaats van aankunnen (emotionele draagkracht) en of tekort schietende of kwetsbare coping strategieën. Gevolg zijn regelmatig voorkomende meltdowns of shutdowns. Of uiteindelijk een autistische burn-out.
Hoe kunnen we het overvolle brein en de ontregelingen bij autisme begrijpen: vanuit het ontwikkelingsdynamische model van emotionele ontwikkeling en vanuit de huidige cognitieve modellen voor autisme, de Predictive coding theorie en HIPPEA? En van daaruit een vertaling maken naar passende interventies, begeleidingsstijlen en coping strategieën. Waarbij de vraag is of de kenmerken van autisme, zoals beschreven in domein B van de DSM-5-TR (routines, rituelen, repetitief gedrag) niet eigenlijk effectieve coping strategieën zijn.

Organisatie:
Euregionaal Congresburo

Docent:
Caroline Braet, Fabiënne Naber, Jan Derksen, Carien Kartsen, Birgitta Kox, Erik De Soir en Lies Scaut

Datum:
01-02-2024

Plaats:
Eindhoven

Meer informatie