Cursussen

Module Relaties en Autismespectrumstoornissen

Autismespectrumstoornissen (ASS) kennen een verscheidenheid aan uitingsvormen. Soms direct zichtbaar, soms meer verborgen. Een andere manier van informatie verwerken ligt aan de basis. Het is deze andere manier van informatie verwerken die het kind, de ouders, de broers en zussen en partners in hun onderlinge relaties wederzijds kwetsbaar kunnen maken. Of er nu sprake is van een ASS bij (één van) de kinderen, (één van) de ouders en of (één van) de partners. In de behandeling en begeleiding van gezinnen, ouders en partners is het belangrijk inzicht te hebben in deze andere manier van informatie verwerken. Alsook in de betekenis hiervan voor het ouder- en opvoederschap, voor de wederzijdse relaties tussen ouders en kinderen, de relaties met en tussen broers en zussen en voor het aangaan en onderhouden van intieme partnerrelaties.

In deze module wordt aandacht besteed aan de ‘meer verborgen’ beelden bij ASS, waaronder de specifieke uitingsvorm bij meisjes en vrouwen. Ook wordt state of the art kennis aangeboden over de andere manier van informatie verwerken bij ASS (theory of mind, centrale coherentie, executief functioneren, Predictive Coding theorie en HIPPEA). Daarnaast wordt er ingegaan op de invloed van een ASS op de relaties binnen het gezin en in de partnerrelatie. Tot slot wordt de vertaalslag gemaakt naar ouderbegeleiding en het bieden van ondersteuning aan partner(s) met een ASS.

Een deel van de cursus wordt aangeboden met een familie ervaringsdeskundige.

De module is bedoeld voor Basispsychologen, GZ psychologen, Verpleegkundig Specialisten, Orthopedagoog-Generalisten en Orthopedagogen.

Organisatie:
RINO Zuid

Docent:
Birgitta Kox en Vianne Feder-Amkreutz

Data:
11-11-2022, 25-11-2022 en 09-12-2022

Plaats:
Eindhoven

Meer informatie