Congressen en Lezingen

Congres:
Hechting bij mensen met een verstandelijke beperking.
Signaleren en begeleiden van hechtingsproblematiek

Een veilige hechting is belangrijk voor ieder mens. Dit zorgt namelijk voor basisveiligheid en is nodig voor een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling. Omdat de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking anders verloopt, is de kans op een verstoorde hechting groot. Een onveilige of verstoorde hechting kan de oorzaak zijn van veel onbegrepen gedrag.
Hechtingsproblematiek kan bij mensen met een verstandelijke beperking op verschillende manieren tot uiting komen. Als zorgprofessional is het daarom belangrijk om te weten hoe u hechtingsproblemen signaleert, maar ook hoe u het beste met hechtingsproblemen omgaat. Maar wat is hechting eigenlijk? Wanneer is er sprake van een hechtingsprobleem of hechtingsstoornis? Met wie is uw cliënt verbonden? En waar moet u op letten bij hechtingsproblematiek?
Leer hechtingsproblematiek herkennen en weet hoe u omgaat met hechtingsproblemen!

Sprekers zijn onder andere Matthijs Heijstek, Dinanda Zevalkink en Gerrit Vignero, Henri Koelewijn en Birgitta Kox.

In haar lezing zal Birgitta Kox ingaan op ASS en hechting.
Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) kunnen veilige hechtingsrelaties ontwikkelen methun ouders. Tegelijkertijd maakt een ASS zowel kind als ouders kwetsbaar. Hoe kunnen we dezekwetsbaarheid begrijpen? En hoe kunnen we het kind ondersteunen om zich veilig te voelen enouders om zich competent te voelen? Kinderen met een ASS en kinderen met hechtingsproblemen kunnen vergelijkbaar gedrag laten zien. En toch zijn er ook verschillen. Het is niet altijd makkelijkdeze verschillen te herkennen. Hoe kunnen we autisme en hechtingsproblemen van elkaaronderscheiden? En wat betekent dit voor de begeleiding van kind en ouders? En wat als er sprake isvan een ouder met een ASS? Tijdens deze verdiepingssessie krijgt u inzicht in hechting bij autisme enhet onderscheid tussen autisme en hechtingsproblematiek.

Organisatie:
Medilex

Datum:
1 juni 2023

Plaats:
Amersfoort (en online)

Meer informatie