Klachten en geschillen

  • Klachten- en geschillenregeling

  • Klachtenregeling bij Jeugdhulp (Jeugdwet)

  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

  • College van Toezicht van de NVO

  • Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (wet BIG)

  • Meer informatie

 

Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan. Bent u niet (helemaal) tevreden over het verloop van uw behandeling of hoe u bejegend bent, laat het mij weten. Ik ga graag met u in gesprek, zodat we er samen uit kunnen komen of er een oplossing voor kunnen vinden.

Het kan zijn dat u, ondanks ons gesprek, niet (helemaal) tevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt voeren met een onafhankelijk persoon erbij. Dan kunt u contact opnemen met een klachten-functionaris of met een vertrouwenspersoon jeugdhulp. Deze personen zijn volkomen onafhankelijk en kunnen u ondersteunen bij uw vragen en of het indienen en verder afhandelen van uw klacht.

 

Klachten- en geschillenregeling

Birgitta Kox is als lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP) aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling en voldoet daarmee aan de vereisten binnen zowel de Jeugdwet (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar) als de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) (voor volwassenen).

Voor meer informatie over de klachten- en geschillenregeling van de LVVP zie: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/ 

 

 

Klachtenregeling bij Jeugdhulp (Jeugdwet)

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Wanneer u behoefte heeft aan hulp bij het bespreken of indienen van een klacht of wanneer u hier vragen over heeft kunnen cliënten onder de 18 jaar (of hun ouders), waarvan de zorg wordt vergoed door de gemeente, hulp vragen bij een vertrouwenspersoon van het AKJ

Bereikbaarheid:

In sommige gemeenten wordt deze taak ingevuld door zorgbelang: www.adviespuntzorgbelang.nl. Neem bij twijfel contact op met uw gemeente.

 

Klacht indienen

Wilt u een klacht indienen dan kunt u dit doen bij de klachtencommissie Jeugd van de LVVP. Dit is een onafhankelijke commissie, bedoeld voor klachten over de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar, die deze behandeling vergoed krijgen door de gemeente (vallen onder de Jeugdwet).

 

 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

Met ingang van 1 januari 2017 is de klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze regeling geldt voor:

  • Volwassenen (18 jaar en ouder);
  • Jongeren onder de 18 jaar die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen.

 

Klachtenfunctionaris

Wanneer u behoefte heeft aan hulp bij het bespreken of indienen van een klacht of wanneer u hier vragen over heeft kunt u een klachtenfunctionaris van de LVVP om hulp vragen of vragen om te bemiddelen.

De LVVP maakt gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht & Company. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- kunnen bemiddelen bij de afhandeling van uw klacht.

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met de klachtenfunctionaris:

Meer informatie:

 

De geschillencommissie

Is uw klacht met bemiddeling door een klachtenfunctionaris nog niet verholpen? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. 

De Geschillencommissie voor Vrijgevestigde ggz-praktijken is:

Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn kosten verbonden.

  

College van Toezicht NVO

Wanneer we er, ondanks ons gesprek, samen niet op een voor u bevredigende manier uitkomen, kunt u ook contact opnemen met mijn beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). De NVO ziet toe op de uitvoering van de beroepsethiek en beroepscode en voorziet tevens in een klachtenregeling.

Hoe u een klacht kunt voorleggen aan en indienen bij het College van Toezicht van de NVO kunt u lezen in: https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/klachtenprocedure.aspx

De NVO is ook telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 030 - 23 22 407.

  

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (wet BIG)

Op grond van de wet BIG vallen GZ-psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u op: https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ 

 

Meer informatie

Meer informatie en advies over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg is te vinden op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Landelijk Meldpunt Zorg: https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/home