Crisis

De praktijk voorziet niet in crisishulp of opvang voor crisisgevoelige problematiek. Er kan geen behandeling geboden worden aan cliënten die regelmatig in een crisis of crisissituatie komen.

Een cliënt die reeds in de praktijk in behandeling is, kan bij een ontstane crisissituatie tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur) met de praktijk contact opnemen om te bespreken wat de best passende aanpak op dat moment is.

Bij afwezigheid of in geval er buiten kantooruren, 's avonds, 's nachts of in het weekend een acute hulpvraag of crisissituatie ontstaat, is het aan te raden dat u direct contact opneemt met uw huisarts of de huisartsenpost.

Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar in Noord- en Midden-Limburg kan bij een ontstane crisissituatie ook contact worden opgenomen met de crisisdienst Jeugd (CDJ) van Bureau Jeugdzorg Limburg. Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar in Zuid-Limburg bij Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg. 

 

Telefoonnummers:
  Huisartsenpost   Telefoonnummer
  Midden-Limburg, locatie Roermond   0475 - 771771
  Midden-Limburg, locatie Weert   0495 - 677677
  Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg     0900 - 8818
  Crisisdienst Jeugd Bureau Jeugdzorg Limburg   088 - 0072990
  Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg   043 - 6045777