Crisis

De praktijk voorziet niet in crisishulp of opvang voor crisisgevoelige problematiek. Er kan geen behandeling geboden worden aan cliënten die regelmatig in een crisis of crisissituatie komen.

Een cliënt die reeds in de praktijk in behandeling is, kan bij een ontstane crisissituatie tijdens kantooruren (tussen 09.00 en 17.00 uur) contact opnemen om te bespreken wat de best passende aanpak op dat moment is.

Bij afwezigheid of in geval er 's avonds, 's nachts of in het weekend een acute hulpvraag of crisissituatie ontstaat, is het aan te raden dat u direct contact opneemt met uw huisarts of de huisartsenpost.

 

Telefoonnummers:
  Huisartsenpost   Telefoonnummer
  Midden-Limburg, locatie Roermond   0475 - 771771
  Midden-Limburg, locatie Weert   0495 - 677677
  Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg   0900 - 8818