Kinderen en jongeren tot 18 jaar

  • Contracten gemeenten

  • Geldige verwijzing

  • Declaraties

  • Consulten eigen rekening

 

Autrinsiek – expertise in autisme biedt Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). 

Vanaf 1 januari 2015 wordt de psychologische zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoed door de woongemeente van uw kind vanuit de wet op de Jeugdzorg. Onder deze Jeugdzorg valt ook de Jeugd GGz.

 

Contracten gemeenten

De praktijk heeft hiervoor contracten afgesloten met de gemeenten:

  • in Midden-Limburg: Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw, Leudal, Weert en Nederweert;
  • in Noord-Limburg: Peel en Maas, Horst aan de Maas, Beesel, Venray, Bergen en Gennep. 

 

Geldige verwijzing

Aanmelding is mogelijk met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist of een zorgtoewijzing door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of sociale wijkteam in de woongemeente van het kind of de jongere. 

 

Declaraties

De declaraties voor verleende jeugdhulp worden rechtstreeks via de praktijk bij uw woongemeente ingediend. Hiervoor dient de praktijk persoonsgegevens aan te leveren bij uw woongemeente, waaronder naam, adres, woonplaatsgegevens, geboortedatum en burgerservicenummer van de cliënt, type zorgproduct en verwijzer. Dit is in de wet op de Jeugdhulp zo geregeld.

Indien het kind vanaf 12 jaar en of ouders/verzorgers als wettelijk vertegenwoordiger(s) géén toestemming geven voor het aanleveren van deze gegevens aan de woongemeente, kan en zal de woongemeente niet tot vergoeding overgaan en de praktijk de behandeling niet bieden. U kunt er dan wel voor kiezen de kosten voor de behandeling zelf te betalen.

Jongeren tussen 12 en 16 jaar oud hebben ingevolge de WGBO het recht om mee te bepalen of gegevens over hen aan derden mogen worden verstrekt.

Jongeren van 16 jaar of ouder hebben het recht om zelfstandig te bepalen of zij akkoord gaan met het aanleveren van deze gegevens aan de woongemeente.

 

Consulten eigen rekening

Uiteraard is het ook mogelijk om het diagnostisch onderzoek of de behandeling zelf te betalen. Er is dan geen verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist of een zorgtoewijzing door het CJG of het sociale wijkteam in uw woongemeente nodig.

Het tarief voor een consult is daarbij EUR 97,50 per uur (consult van 60 minuten ). Voor cliënten aangemeld vóór 01-01-2020 is dit EUR 95,00 per consult van 60 minuten. Ook de tijd voor voorbereiding, verslaglegging, het schrijven van brieven en overleg met voor de behandeling relevante derden wordt in rekening gebracht. De kosten voor deze indirecte tijd bedragen EUR 97,50 per 60 minuten. Voor cliënten aangemeld vóór 01-01-2020 is dit EUR 95,00 per 60 minuten.