Algemene informatie

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar wordt de zorg vergoed door de woongemeente van het kind of de jongere.

Volwassenen hebben vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ door de zorgverzekeraar.

Om de zorg vergoed te kunnen krijgen is een geldige verwijsbrief (van de huisarts, medisch specialist of jeugdarts) of zorgtoewijzing (van het Centrum voor Jeugd en gezin of het sociale wijkteam van de woongemeente) noodzakelijk.

 

De kosten voor de geboden zorg worden bepaald door alle tijd die aan het onderzoek of de behandeling worden besteed. Te weten:

  • directe tijd, dat wil zeggen de tijd die wordt besteed aan direct contact met de cliënt (gesprekstijd, telefonisch contact of e-mailcontact met u);
  • indirecte tijd, dat wil zeggen de tijd die besteed wordt aan activiteiten waar de cliënt niet direct bij betrokken is, maar die noodzakelijk zijn om de behandeling te organiseren. Bijvoorbeeld de voorbereiding van een gesprek, het schrijven van gespreksverslagen en brieven, overleg met andere behandelaren of de huisarts, het schrijven van rapportages of uitwerken van testgegevens.

 

Consulten eigen rekening

Uiteraard is het ook mogelijk om het diagnostisch onderzoek of de behandeling zelf te betalen. Er is dan geen verwijzing van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of een zorgtoewijzing van het CJG of het sociale wijkteam in uw gemeente nodig.