Algemene informatie

Algemeen

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt de zorg vergoed door de woongemeente van het kind of de jongere.

Om de zorg vergoed te kunnen krijgen is een geldige verwijsbrief van de huisarts, medisch specialist of jeugdarts noodzakelijk of een zorgtoewijzing van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of het sociale wijkteam van de woongemeente.

 

Volwassenen

Volwassenen vanaf 18 jaar hebben vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ door de zorgverzekeraar.

De praktijk biedt enkel Generalistische Basis GGZ.

Om de zorg vergoed te kunnen krijgen is een geldige verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk.

 

Welke kosten worden vergoed?

De kosten voor de geboden zorg worden bepaald door alle tijd die aan het onderzoek of de behandeling wordt besteed. Te weten:

  • directe tijd, dat wil zeggen de tijd die wordt besteed aan direct contact met de cliënt (gesprekstijd, telefonisch contact of e-mailcontact met u);
  • indirecte tijd, dat wil zeggen de tijd die besteed wordt aan activiteiten waar de cliënt niet direct bij betrokken is, maar die noodzakelijk zijn om de behandeling te organiseren. Bijvoorbeeld de voorbereiding van een gesprek, het schrijven van gespreksverslagen en brieven, overleg met andere behandelaren, begeleiders of de huisarts, het schrijven van rapportages of uitwerken van testgegevens.

 

Consulten eigen rekening

Uiteraard is het ook mogelijk om het diagnostisch onderzoek of de behandeling zelf te betalen. Er is dan geen verwijzing van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of een zorgtoewijzing van het CJG of het sociale wijkteam in de woongemeente van uw kind nodig.