Nieuws

OUDERPANEL MIDDEN LIMBURGSE GEMEENTEN ZOEKT NIEUWE LEDEN Het ouderpanel is een gewaardeerde en belangrijke adviseur van de gemeenten in Midden-Limburg. Ze bestaat uit een groep ouders/verzorgers die ervaring hebben (gehad) met de jeugdhulp. Het ouderpanel spreekt met beleidsadviseurs van de gemeenten in Midden-Limburg (Roermond, Roerdalen, Maasgouw, Echt-Susteren, Leudal, Weert en Nederweert) over de jeugdhulp in de regio. Het ouderpanel geeft vanuit haar praktijkervaringen onder andere input op beleidsvoorstellen van de gemeenten. Tijdens de bijeenkomsten bepaalt het ouderpanel grotendeels zelf de te bespreken onderwerpen. Daarnaast vragen beleidsmedewerkers van de gemeenten het ouderpanel om advies over specifieke onderwerpen of nieuw te vormen jeugdhulpbeleid. Voorbeelden van thema’s waarbij het ouderpanel is ingeschakeld: overgang 18-/18+; persoonsgebonden budget; snijvlak tussen passend onderwijs en jeugdhulp; kwaliteit van de jeugdhulp. Wie worden gezocht voor het ouderpanel: Ouders/verzorgers die hun ervaringen, kennis en wensen één keer per 5 weken op donderdagavond met de beleidsadviseurs van de gemeenten willen delen. Opleiding of kennis van jeugdhulp is niet nodig. Gemaakte onkosten (zoals reiskosten) worden vergoed. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Angelo van Goethem (06 – 349 906 92 of a.van.goethem@weert.nl).

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.