Postacademische cursus Autismespectrumstoornissen bij Kind en Jeugd

Signaleren, diagnostiek en begeleiding
 • Wanneer 03-11-2020 tot 02-12-2020 (Europe/Amsterdam / UTC100)
 • Waar Utrecht
 • Naam contactpersoon PAO Psychologie, nascholing en opleiding
 • Website Bezoek externe website
 • Agenda-item aan agenda toevoegen iCal

Het herkennen van de gedragskenmerken bij een autismespectrumstoornis (ASS) én het begrijpen en spreken van de ‘autistische taal’ zijn cruciaal in het kader van de diagnostiek, de behandeling en begeleiding. In deze cursus leer je de vertaalslag maken van gedrag naar autistisch denken. Je oefent vaardigheden om bij een vermoeden van een ASS de juiste vragen aan ouders/verzorgers te stellen. Ook oefen je om observatie- en onderzoeksgegevens ten behoeve van de beeldvorming te analyseren. Verder is er in de cursus aandacht voor de veranderingen in de classificatie van ASS in de DSM-5, krijg je handreikingen en oefen je vaardigheden om een ASS beter te leren onderscheiden van andere ontwikkelings- en psychiatrische stoornissen. 
Een goede beeldvorming biedt perspectief op een passende behandeling of begeleiding. In de cursus is hier ook aandacht voor. We staan stil bij de invloed van een ASS op het gezin en de wijze waarop een ouderbegeleider oudergericht kan werken. Daarnaast krijg je handreikingen voor behandeling (van co-morbiditeit of problemen in gedrag) en het trainen van vaardigheden. 

 

Thema's die tijdens de cursus worden behandeld zijn:

 • gedragskenmerken van ASS in de verschillende leeftijdsfasen
 • informatieverwerking bij ASS
 • differentiaaldiagnostiek en co-morbiditeit bij ASS
 • diagnostische vaardigheden: ontwikkelingsanamnese, observeren en testdiagnostisch onderzoek
 • behandeling en trainen van vaardigheden
 • ouderbegeleiding

 

Meer informatie is te lezen op de website van PAO (zie bovenstaande link).