Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 7de editie

Het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek staat in het teken van gedragsproblemen en ouderschap.
 

De gehechtheid van kinderen met een ouder of betekenisvolle andere persoon komt vaak goed tot stand, maar is daarom zeker niet vanzelfsprekend. Er zijn tenslotte veel factoren die kunnen maken dat een veilige hechting moeilijker te realiseren is. Een ouder kan bijvoorbeeld om uiteenlopende redenen moeite hebben met mentaliseren en / of sensitief en responsief reageren. Bijvoorbeeld omdat ze autisme hebben, depressief zijn, psychiatrische problemen ervaren of verslaafd zijn. Ook kunnen er kindeigenschappen zijn, zoals bijvoorbeeld het hebben van een licht verstandelijke beperking of een trauma, die het hechtingsproces verstoren. Ouders moeten zich vervolgens weer op een goede manier zien te verhouden tot deze kenmerken van hun kind. Wanneer dat niet lukt, voelen ouders zich al snel schuldig. Zeker wanneer de term "hechtingsproblematiek" valt, denken ouders vaak dat zij iets fout gedaan hebben.

Het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek gaat over de manier waarop je in zulke situaties als professional kunt werken aan een veilige gehechtheid tussen opvoeder en kind.

 

Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk staan weer garant voor een interessant en praktijkgericht programma-aanbod.

Bijdragen worden geleverd door:

  • Dr. Fabiënne Naber [Erasmus Universiteit] - Verstoorde hechting en de breinontwikkeling over de eerste levensjaren heen.
  • Dr. Sophie Reijman [Universiteit van Kopenhagen] - Kindermishandeling en gedesorganiseerde gehechtheid: valkuilen en richtlijnen voor de praktijk
  • Giel Vaessen [Kinkindekabel] - Doorbreken van een disfunctionele homeostase in gezinssystemen
  • Drs. Nel Petilon [GGNet]  - De impact van psychische- en verslavingsproblematiek
  • Drs. Birgitta Kox [Autrinsiek] - Kwetsbaarheid van gehechtheidsrelaties bij een autismespectrumstoornis (ASS)
  • Harm Jan Blokzijl [Stichting Prisma] - Systemisch werken binnen gezinnen waarbij er sprake is van LVB- en hechtingsproblematiek
  • Drs. Catherine Pannevis [Praktijk Pannevis] - Interventies om een veilige gehechtheidsrelatie op gang te brengen bij moeders met een post partum depressie en hun baby

 

Meer informatie: https://www.congresburo.com/aanbod/303/hechtingsproblematiek-7e-editie.html