Jaarlijks congres Autisme - 8e editie

In de bijdragen aan dit congres staan de begrippen ‘stress en emotieregulatie’ centraal.

Mensen met autisme ervaren iedere dag veel spanning en zoeken naar creatieve oplossingen om hiermee om te gaan. Na emotioneel vastgelopen te zijn, komen ze in de regel moeizaam in balans en duurt het relatief lang voordat de stress gedaald en verdwenen is. Sociale en sensorische factoren blijken dan ook een grote rol te spelen in het ontstaan van stress bij mensen met een autismespectrumstoornis. Daarnaast spelen misverstanden in communicatie, onvoorspelbare gebeurtenissen, overgangen en verstoringen van routines vaak een belangrijke rol als stress-verhogende factoren.

Ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk zullen autisme in relatie tot stress en andere emoties vanuit verschillende perspectieven behandelen. 

  • Jeroen Spapens [Ervaringsdeskundige] - Van diagnose naar depressie, van talent naar herstel (muzikale intro)
  • Prof. Dr. Meike Bartels [Vrije Universiteit Amsterdam] - De invloed van genetische omgevingsfactoren
  • Drs. Eleonoor van Gerven [Universiteit Leiden] - Onderwijs aan begaafde leerlingen met een stoornis in het autisme spectrum
  • Anton Horeweg [M Sen] - Didactisch handelen bij kinderen met autisme (deelsessie 1)
  • Dr. Jeroen de Winter [GGZE] - Seksuele ontwikkeling van adolescenten met autisme en de invloed op relaties (deelsessie 1)
  • Drs. Birgitta Kox [Autrinsiek] - Ouderschap van een kind met autisme (deelsessie 2)
  • Sandra Stultiens M Sen [Autismeprikkels] - Pedagogisch handelen in de klas (deelsessie 2)
  • Drs. Lisa Snip en Drs. Vivian Snouckaerts [GGZ-NHN] - Aanstaand ouderschap van mensen met autisme (deelsessie 3)
  • Loek Boesten [Powerloek] - Emotie- en stressregulering middels muziek (deelsessie 3)

Meer informatie: https://www.congresburo.com/aanbod/309/autisme-8e-editie.html