Doelgroep

Autrinsiek - expertise in autisme biedt zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis en hun naastbetrokkenen.

Naast een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis kan sprake zijn van een (vermoeden van een) verstandelijke beperking of hoogbegaafdheid en/of andere bijkomende problemen of stoornissen.

Autrinsiek - expertise in autisme heeft zich gespecialiseerd in autisme bij meisjes en vrouwen.