Lezingen, workshops en cursussen

De praktijk verzorgt lezingen en workshops over autismespectrumstoornissen voor zowel ouders als professionals. Daarnaast worden cursussen aangeboden voor individuele instellingen, scholen (incompany) en diverse opleidings- en nascholingsinstituten.

 

Lezingen en workshops

Lezingen en workshops kunnen worden aangevraagd door instellingen, scholen, patiëntenverenigingen of clubs. De inhoud en omvang van de lezing of workshop worden in gezamenlijk overleg bepaald. Thema's die aan bod kunnen komen zijn onder andere:

  • Het verstaan van autismespectrumstoornissen
  • Autisme en puberteit
  • Autisme en seksuele ontwikkeling en opvoeding
  • Autisme en partnerrelaties
  • Autisme en onderwijs
  • Studeren en autisme
  • Autisme en pesten
  • Autisme en infants
  • De invloed van autisme op het gezin

 

Cursussen

De praktijk verzorgt op aanvraag cursussen over autismespectrumstoornissen. Cursussen worden zowel incompany als voor diverse opleidings- en nascholingsinstituten aangeboden.

 

Bent u geïnteresseerd in een incompany cursus over autismespectrumstoornissen? Na een eerste telefonisch contact vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats, waarin uw wensen met betrekking tot de inhoud en omvang van de cursus worden besproken, zodat deze geheel op maat kan worden aangeboden. Op basis van dit gesprek wordt een voorstel voor een cursus (draaiboek) gedaan en een offerte aangeboden. Afspraken worden in onderling overleg gemaakt over planning en accreditatie. 

 

'Autismespectrumstoornissen - begrijpen en begeleiden'

De praktijk heeft een vijfdaagse cursus ontwikkeld 'Autismespectrumstoornissen - begrijpen en begeleiden', die incompany of bij voldoende belangstelling kan worden aangeboden. De cursus bestaat uit vijf modules: autismespectrumstoornissen, sociaal-communicatieve vaardigheden (waaronder visualiseren), puberteit en seksuele opvoeding, psycho-educatie en ouderbegeleiding, herhaal gedrag en moeilijk begrepen gedrag.

De cursus is geaccrediteerd voor jeugdzorgwerkers en agogen (SKJ-register) voor 10,6 punten.

 

Informatie en Tarieven

Voor het verzorgen van lezingen, workshops of cursussen kunt u informatie en een offerte aanvragen via info@autrinsiek.nl of telefonisch via 06 - 50606905 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).

                  

Agenda 

De agenda voor geplande lezingen, workshops en cursussen is te vinden onder 'Agenda'.