Diagnostisch- en Beeldvormend onderzoek

Diagnostisch onderzoek

Wanneer sprake is van een vermoeden van een autismespectrumstoornis kunt u bij Autrinsiek - expertise in autisme terecht voor diagnostisch onderzoek.

Voorafgaand aan het onderzoek vindt er altijd een eerste gesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden de klachten en hulpvraag in kaart gebracht en wordt gekeken of de vraag binnen de praktijk kan worden beantwoord. Is dit mogelijk dan worden samen afspraken gemaakt over de invulling van het diagnostisch onderzoek. Is dit niet mogelijk dan wordt samen gekeken waar men het beste voor verdere hulp terecht kan. 

Het diagnostisch onderzoek kan bestaan uit:

  • gesprekken met de cliënt en/of ouders/verzorgers over de ontwikkelingsgeschiedenis van de cliënt;
  • gesprekken met de cliënt en/of ouders/verzorgers en/of de partner over het huidige gedrag en functioneren van de cliënt;
  • testdiagnostiek gericht op de informatieverwerking, belevingswereld en/of persoonlijkheid van de cliënt;
  • intelligentieonderzoek;
  • afnemen van vragenlijsten;
  • observatie op school, de dagbesteding, in de woongroep en/of de thuissituatie. 

De bevindingen uit het onderzoek worden met de cliënt en/of ouders/verzorgers of partner besproken tijdens het adviesgesprek. Ook wordt een advies gegeven voor verdere hulp. Afhankelijk van de bevindingen kan deze hulp binnen de praktijk geboden worden. Is dit niet mogelijk dan wordt samen gekeken waar men het beste voor verdere hulp terecht kan. 

 

Beeldvormend onderzoek

Wanneer sprake is van een autismespectrumstoornis (met of zonder bijkomende stoornis) kan beeldvormend onderzoek gedaan worden om de sterke en minder sterke kanten van de persoon met autisme in kaart te brengen.

Soms is sprake van moeilijk begrepen gedrag thuis of op school, zijn er vragen over het sociaal-emotionele en/of sociale denkniveau van een kind, jongere of volwassene, zijn er vragen over zijn of haar intellectuele vaardigheden, vragen ouders zich af hun zoon of dochter niet wordt overvraagd. Dan kan het raadzaam zijn de sterke en minder sterke kanten van de betreffende persoon in kaart te brengen.

Voorafgaand aan het onderzoek vindt er altijd een eerste gesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden de klachten en hulpvraag in kaart gebracht en wordt gekeken of de vraag binnen de praktijk kan worden beantwoord. Wanneer dit mogelijk is worden samen afspraken gemaakt over de invulling van het beeldvormend onderzoek. Is dit niet mogelijk dan wordt samen gekeken waar men het beste voor verdere hulp terecht kan. 

Het beeldvormend onderzoek kan bestaan uit:

  • een gesprek met de cliënt, ouders/verzorgers of partner over het huidige gedrag en functioneren van de cliënt;
  • testdiagnostiek gericht op de informatieverwerking (waaronder het sociaal-emotionele niveau, sociale denken);
  • intelligentieonderzoek;
  • afnemen van vragenlijsten.

De bevindingen uit het onderzoek worden met de cliënt en/of ouders/verzorgers of partner besproken tijdens het adviesgesprek. Ook worden adviezen en handvatten gegeven. Wanneer verdere hulp geboden is wordt samen gekeken of deze hulp binnen de praktijk geboden kan worden. Is dit niet mogelijk dan wordt samen gekeken waar men het beste voor verdere hulp terecht kan.