Behandeling

Wanneer sprake is van een autismespectrumstoornis bij u zelf, uw kind, uw broer of zus en/of uw partner dan kunt u bij Autrinsiek - expertise in autisme terecht voor behandeling.

Voorafgaand aan een behandeling vindt er altijd een eerste gesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden de klachten en hulpvraag in kaart gebracht, gekeken welke behandeling het beste aansluit bij uw hulpvraag en of deze behandeling binnen de praktijk geboden kan worden. Is dit mogelijk dan worden samen afspraken gemaakt over de invulling van de behandeling en in gezamenlijk overleg een behandelplan opgesteld.

Het behandelplan wordt u voorafgaand aan de start van de behandeling schriftelijk ter ondertekening voorgelegd.

 

Behandeling kan worden geboden aan de cliënt zelf en/of aan zijn of haar gezinsleden.

Behandelingen die binnen de praktijk worden geboden zijn onder andere:

  • Psychoeducatie: uitleg wordt gegeven over de kenmerken van autisme, de informatieverwerking bij mensen met autisme en hoe het autisme zich vertaalt bij uzelf, uw kind, uw partner, je broer of je zus.
  • Ouderbegeleiding.
  • Het adviseren van ouders en school in de dagelijkse omgang met het kind (opvoedkundige advisering).
  • Individuele steunende, structurerende gesprekken.
  • Verbeteren en uitbreiden van sociale en communicatieve vaardigheden.
  • Partnergesprekken gericht op het beter leren begrijpen van het autisme bij één van de (of beide) partners en het verbeteren van de communicatie.


Autrinsiek - expertise in autisme biedt geen psychotherapie, cognitieve- of gedragstherapie.

Naast behandeling kan advies worden gegeven aan belangrijke personen in het netwerk van de cliënt met autisme, zoals op school, op het werk, in de woonvoorziening, het verenigingsleven. Uiteraard altijd in samenspraak met de cliënt zelf en/of ouders/verzorgers.

 

Regelmatig wordt tijdens de behandelgesprekken de voortgang van de behandeling mondeling met u besproken. De bevindingen worden in uw dossier vastgelegd.