Advies en consultatie

De praktijk biedt eenmalige of kortdurende consultatie aan collega professionals in de zorg of het onderwijs en aan praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg werkzaam in huisartspraktijken (POH-GGZ). 

 

Een consult kan bestaan uit een telefonisch overleg, het bijwonen van een cliëntbespreking, een dossieranalyse of het bijwonen van een gesprek met een cliënt.

 

Tarieven

Autrinsiek - expertise in autisme is gecontracteerd door Meditta. Voor praktijkondersteuners-GGZ werkzaam in huisartspraktijken die zijn aangesloten bij Meditta gelden vaste tijdseenheden en tarieven.

 

Voor consultatie aan collega professionals en overige POH-GGZ geldt een uurtarief van EUR 95,00. Reistijd wordt apart in rekening gebracht, evenals reiskosten (EUR 0,30 per km).