Consultatie

De praktijk biedt consultatie aan collega professionals in de zorg of het onderwijs en aan praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg werkzaam in huisartspraktijken (POH-GGZ). 

Consultatie kan bestaan uit telefonisch of mondeling overleg, het bijwonen van een cliëntbespreking, dossieranalyse of het bijwonen van gesprekken met een cliënt. 

Consultatie kan éénmalig plaatsvinden, kortdurend zijn of bestaan uit langer durende trajecten van meedenken in de behandeling of begeleiding van een cliënt. De invulling van de korte- en langer durende trajecten wordt in overleg met en met overeenstemming van de betreffende cliënt(en) en zorgaanbieder of school bepaald.

 

Tarieven

Autrinsiek - expertise in autisme is gecontracteerd door Meditta. Voor praktijkondersteuners-GGZ werkzaam in huisartspraktijken die zijn aangesloten bij Meditta gelden vaste tijdseenheden en tarieven.

 

Tarieven voor consultatie aan collega professionals en overige POH-GGZ kunnen in de praktijk worden opgevraagd.

 

Voor consultatietrajecten in de jeugdzorg kan in overleg met de cliënt en met akkoord van het wijkteam in de woongemeente van de cliënt of het Centrum voor Jeugd en Gezin ook gekozen worden voor vergoeding via de gemeente.