Visie

Autisme kent een verscheidenheid aan uitingsvormen. Soms direct zichtbaar, soms meer verborgen. Een andere manier van informatie verwerken ligt aan de basis. Als gevolg van deze andere manier van informatie verwerken kunnen mensen met autisme op eenzelfde situatie anders reageren dan mensen zonder autisme (en omgekeerd). Om samen op te kunnen trekken in het gezin, op school, in het werk, de dagbesteding of de vrije tijd is het belangrijk elkaar te kunnen verstaan en begrijpen. 

Diagnostisch en beeldvormend onderzoek kunnen duidelijkheid geven over deze andere manier van informatie verwerken en daarmee over de specifieke behoeften, kwetsbaarheden en talenten van de persoon met autisme. Én vertaalt naar de individuele persoon handvatten bieden voor zijn of haar omgeving om deze behoeften, kwetsbaarheden en talenten te verstaan en waar nodig te ondersteunen en begeleiden.

Uitgaande van deze andere manier van informatie verwerken staan in de behandeling centraal:

  • duidelijkheid, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid;
  • de socratische dialoog: het stellen van vragen om zicht te krijgen op de door de persoon met autisme verleende betekenissen en om hem of haar de gelegenheid te geven zelf (met hulp) andere inzichten te ontdekken en of alternatieve oplossingen te bedenken; 
  • context-leren: aan de hand van door de cliënt (en ouders) ingebrachte alledaagse situaties wordt uitleg gegeven over autisme, worden vaardigheden vergroot en problemen in gedrag verminderd;
  • oplossingsgericht werken: denken vanuit mogelijkheden en vaardigheden en in oplossingen (wat werkt en waarom);
  • het inzetten van de ervaringskennis van de cliënt, ouders en partner naast de professionele kennis;
  • partnerschap en evenwaardigheid als gesprekspartners.