Welkom bij Autrinsiek - expertise in autisme

Autrinsiek – expertise in autisme is een vrijgevestigde eenmanspraktijk die zorg biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis en hun naastbetrokkenen.

Naast een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis kan sprake zijn van een (vermoeden van een) verstandelijke beperking, hoogbegaafdheid en/of andere bijkomende problemen of stoornissen.

 

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met:

Autrinsiek - expertise in autisme

Mevrouw drs. Birgitta C.A.M. Kox
GZ-Psycholoog (BIG) en Orthopedagoog-Generalist (BIG)

BIG registratienummer  79049342725 en 09049342731

De praktijk is gevestigd in Herkenbosch (KvK 60820292)
Telefoon: 06 50 60 69 05 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur) 
E-mail: info@autrinsiek.nl (zie Beveiligde e-mailberichten)

 

Beleid in verband met het Corona virus

In verband met het Corona virus gaan de face-to-face afspraken in de praktijk en of de geplande huisbezoeken tot en met 2 juni a.s. niet door. Face-to-face afspraken kunnen worden vervangen door telefonische afspraken of afspraken via een beveiligde verbinding voor beeldbellen. Heeft u een afspraak staan in de praktijk of bij u thuis, dan wordt u persoonlijk telefonisch of via de mail benaderd. We maken dan samen een afspraak voor een telefonisch contact, een contact via beeldbellen of een afspraak later in de tijd. De praktijk is en blijft voor uw vragen of overleg telefonisch gewoon bereikbaar. 

Heeft u zelf vragen over een afspraak neemt u dan contact op met de praktijk. De praktijk hanteert strikt de richtlijnen van het RIVM. 

 

Telefonische bereikbaarheid

Wanneer ik in gesprek ben met een cliënt of collega of vanwege andere praktijkwerkzaamheden telefonisch niet bereikbaar ben, kunt u een voicemailbericht met naam en telefoonnummer inspreken. Ik streef er naar u zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen drie werkdagen, terug te bellen.

 

Waarneming

Wanneer de praktijk gesloten is vanwege vakantie of onverhoopt langer durende afwezigheid wordt dit op de website vermeld en treft u een telefonisch ingesproken afwezigheidsbericht aan.

Voor de waarneming van de praktijk werkt Autrinsiek samen met Praktijk voor Psychologie en Pedagogiek Tijchon te Echt (telefoon 06 - 52 04 75 04).

 

Wachttijden

De wachttijd op dit moment (februari 2020) tot het eerste gesprek bedraagt minimaal 40 weken. Vanwege deze lange wachttijd wordt terughoudendheid betracht om nieuwe cliënten aan te nemen of op de wachtlijst te plaatsen. Na de intake is er geen wachttijd tot de behandeling. Voor actuele wijzigingen of aanvullende informatie over aanmelding, consultatietrajecten en wachttijden kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk. 

Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met het wijkteam in uw gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin of uw huisarts voor overleg over alternatieve zorgaanbieders. 

Voor volwassenen vanaf 18 jaar (zorgverzekeringswet): Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (treeknormen).

Meer informatie over zorgaanbieders in de GGZ (algemeen) kunt u vinden op de website www.kiezenindeggz.nl. Kiezen in de ggz is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die op zoek zijn naar een zorgaanbieder voor hun psychische klachten. Op Kiezen in de ggz vind u handige informatie over aandoeningen en over ggz-instellingen, praktijken en behandelaren, wachttijden, vergoedingen en afstand tot de behandelaar.