Welkom bij Autrinsiek - expertise in autisme

Autrinsiek – expertise in autisme is een vrijgevestigde praktijk die zorg biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis en hun naastbetrokkenen.

Naast een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis kan sprake zijn van een (vermoeden van een) verstandelijke beperking, hoogbegaafdheid en/of andere bijkomende problemen of stoornissen.

 

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met de praktijkhouder:

Autrinsiek - expertise in autisme

Mevrouw drs. Birgitta C.A.M. Kox
GZ-Psycholoog en Orthopedagoog-Generalist (NVO)

BIG registratienummer  79049342725

Herkenbosch
Telefoon: 06 50 60 69 05 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur) 
E-mail: info@autrinsiek.nl

 

Telefonische bereikbaarheid

Wanneer ik in gesprek ben met een cliënt of collega of vanwege andere praktijkwerkzaamheden telefonisch niet bereikbaar ben, kunt u een voicemailbericht met naam en telefoonnummer inspreken. Ik streef er naar u zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen drie werkdagen, terug te bellen.

 

Waarneming

Wanneer de praktijk gesloten is vanwege vakantie of onverhoopt langer durende afwezigheid wordt dit op de website vermeld en treft u een telefonisch ingesproken afwezigheidsbericht aan.

Voor de waarneming van de praktijk werkt Autrinsiek samen met Praktijk voor Psychologie en Pedagogiek Tijchon te Echt (telefoon 06 - 52 04 75 04).

 

Wachttijden

De wachttijd op dit moment (september 2019) tot het eerste gesprek bedraagt minimaal 40 weken. Vanwege deze lange wachttijd  wordt terughoudendheid betracht om nieuwe cliënten op de wachtlijst te plaatsen. Na de intake is er geen wachttijd tot de behandeling. Voor actuele wijzigingen of aanvullende informatie over de wachttijden kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar (zorgverzekeringswet): Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (treeknormen).